V krčmě to zeje prázdnotou.


Čechové
Durynkové
věk*: pod 15 15 až 18 více než 18
bohatýr zákonopravce
obětník válečník
strážce lovec
pastevec řemeslník
otrok kněz