Zpěvy pohanské

Fotky z bitvy:
Od Patrika. Od Quilipa. Od Manky. Od Lenky. Od Ševčy. Od Sombry.


©2012 Olórin z Hydry. Všechna práva vyhrazena.