Zpěvy pohanské

Druhý díl z připravované série pohanských zpěvů nese název Otčina. Po příchodu Čechových bratrů je všem jasné, že Slovanům jedno hradiště nemůže stačit a že se brzy něco semele. A taky že ano.

"Když padalo za jeseně listí a husté mlhy uléhaly na krajinu, když země umrzla a sníh všechen kraj zasypal, shromažďovaly se rodiny v prostorných jizbách povalových stropů, zavřených okenic. Kamenná velká pec je vyhřívala, oheň pak na ohništi osvětloval. V míhavém tom světle ženy předly, muži spravovali hospodářské náčiní, zbraň chystali nebo po namáhavém lovu odpočívali. A bylo hovorů, různých řečí i starých zpěvů..."

A. Jirásek: Staré pověsti české

Novinky:

5.4.2013Last-minute update pravidel - Požehnání.
4.4.2013Do mapky doplněny doporučené cesty na herní území.
1.3.2013Spuštěna registrace a vyhlášen konkurz na velitele.
28.2.2013Update stránek (Příběh; Pravidla v. 1.01) a příprava na spuštění registrace.
22.2.2013Zprovoznění stránek bitvy.
©2012 Olórin z Hydry. Všechna práva vyhrazena.