Zpěvy pohanské
verze 1.02

Pravidla

Základní a svaté pravidlo je, že organizátor má vždycky pravdu. Druhé základní a skoro stejně svaté pravidlo je to, že pravidla jsou tu od toho, aby nám umožnila si zahrát, a ne aby se v nich hledaly díry a kličky.

Oč jde

V bitvě jsou dvě strany: domácí Durynkové a přicházející Čechové. V čele každé strany stojí vojvoda. Strany plní úkoly, za což dostávají vítězné body. Která strana jich na konci hry bude mít více, vyhrává.

Kostým

Vhodný kostým je podmínkou účasti na akci. Vhodným kostýmem rozumíme takový kostým, který aspoň trochu zapadá do našeho historického období a neobsahuje rušivé (moderní) prvky. Nejsme přísně kostýmová ani LH (resp. LF) akce, takže budeme tolerantní. Na druhou stranu, základ běžného kostýmu tvoří tunika a kalhoty, které rozhodně uplatníte i jinde a pořídíte je velice snadno, takže by to neměl být problém ani pro úplné nováčky!! Součástí kostýmu je pochopitelně i zbraň a zbroj.

Každý kmen má své národní barvy: Durynci zelenou a černou, Češi červenou a bílou. Ty musí být v kostýmu výrazně zastoupeny. Snažte využívat co nejvíc přírodní odstíny a vyhýbejte se barvám soupeře.

Zbraně

Zbraně musí být obaleny! Meče, kyje, obuchy apod. musí mít úderné plochy obalené vrstvou měkkého materiálu o tloušťce minimálně 1 cm; čepele musí být obaleny i z bočních stran. Ostří seker musí být celé z měkkého materiálu a po dopadu se musí ohnout; hlavice kladiv apod. musí být celé z molitanu nebo jiného velmi měkkého materiálu. Topora seker, kladiv apod. musí být měkčena alespoň do 1/3 délky.

Hlavice šípů musí mít pevné jádro (víčko od PET lahve, větší korková zátka…), obalené koulí z měkkého materiálu o průměru alespoň 5 cm. Vrhací oštěpy nesmí být příliš pádné; musí mít měkké široké hlavice a dobře zajištěné ratiště. Střelivo do praku musí být projektily o průměru minimálně 5cm, měkké a bez pevného jádra. Je zakázáno používat cizí munici, pokud vám to její majiel výslovně nepovolil.
Jedinou výjimkou jsou oštěpy: zasažený (a to platně i neplatně; pokud stále žije) může oštěp sebrat a ihned jej vrhnout zpět. Zásah oštěpem je platný pouze tehdy, je-li opravdu vržený (ve chvíli zásahu ho útočník nedrží v ruce).

Zbraně a štíty nesmí mít žádné nebezpečné výstupky (například trčící šrouby a podobně). Štíty musí mít zaoblené a přinejmenším tlustou vrstvou pásky obalené hrany.

Zbraně budou před akcí pečlivě kontrolovány; neobalené nebo špatně obalené zbraně nebudou vpuštěny do hry a budou až do konce hry zabaveny. Nezajímá nás, že dotyčný „to s tou zbraní umí“, ani na kolika akcích už vám ta zbraň prošla. Zbraň vám organizátor může zakázat používat i bez udání důvodu. Také je zakázáno dále používat nalomenou či jinak poškozenou zbraň.

Zbraně jsou omezeny co do typu i velikosti, podrobnosti najdete v tabulce zbraní a zbrojí. Rozměrem se vždy myslí maximální naměřitelný rozměr. Co v tabulce není, není povoleno.

zbraň rozměry poznámka
krátká čepelová jednoruční (tesáky, …) do 60 cm  
jednoruční pádná (palice, sekery, kyje...) do 90 cm  
meč (jednoruční) do 100 cm  
obouruční pádná (sekery, …) do 120 cm  
luk (ne kuše!) max. nátah 15kg  
vrhací oštěp 120 – 200 cm  
prak (odstředivý)    
štít do 60cm  
zbroj bonus poznámka
prošívanice +1 život  
prošívanice + pevná zbroj +1 život, redukce *, **
prošívanice + kroužková brň +1život, redukce **, ***

* pevnou zbrojí je myšlena zbroj z libovolného materiálu; odpovídající našemu období: lamelová, destičková, šupinová nebo falérová.
** bez spodní prošívanice není bonus žádný.
*** vyhrazeno pro vojvodu.

Zbraně lze používat v následujících kombinacích:

Zbroje

Zbroj přináší svému nositeli bonus k základnímu počtu životů. Zbroj musí pokrývat alespoň tělo od ramen po pánev (ochrana hlavy pro bonus nutná není). Uznáváme zbroje ze všech materiálů, ale u těch náhražkových budeme hodnotit i estetiku. Naopak typy zbrojí jsou omezené (viz tabulka výše). Redukce znamená, že všechny útoky proti vám mají sílu o jedna menší, vždy však zraní minimálně za 1. Bonus platí samozřejmě jen tehdy, když máte zbroj reálně na sobě.

Zakázány jsou zbroje neodpovídající reáliím: žádné římské loriky, samurajské nebo plátové zbroje, ani jejich části!

Boj

Zásahové plochy jsou velké, to znamená trup, paže až po zápěstí a nohy až po kotníky. Nezásahové plochy jsou ruce od zápěstí a nohy od kotníků dolů. Zakázané plochy jsou hlava, krk a rozkrok. Úder, který zasáhne zásahovou i nezásahovou plochu, platí. Úder, který zasáhne zároveň plochu zásahovou a zakázanou, neplatí. Krytí rány nezásahovou plochou (např. instintktivní krytí se dlaní) se počítá jako zásah. Zásahy si uznává zasažený. Každý úder musí být veden s přiměřeným nápřahem. Údery se tlumí! Po zásahu se boj nepřerušuje. Zásah zbraní platí jen zásahovou částí (ostřím u mečů, seker a tesáků; hlavicí u kladiv, palic, palcátů, šípů a oštěpů...). Zásah šípem nebo vrhací zbraní platí jen, když projektil nepokračuje dále v letu. Zásah obouruční zbraní platí jen, když je držena oběma rukama. Při souseku si odečtou životy oba hráči. Je zakázáno bodat, chytat zbraně soupeře za zásahovou část, používat cizí zbraň bez povolení a je zakázán fyzický kontakt s nepřítelem i jeho naznačování (!).
Povoleno je pouze velmi krátké (2 sekundy) přidržení zbraně soupeře za nezásahovou část. Zbraň je povoleno pouze přidržet, nikoli vytrhávat z rukou!.

Na akci platí životový systém, většina zásahů ubírá 1 život. Zásahy, které ubírají za 2 životy nebo více, musí útočník při dopadu hlásit („Za dva.“).
Není-li výslovně řečeno jinak, nelze na sobě mít vícekrát stejné kouzlo.

Životy, smrt a reinkarnace

Každý hráč má v základu 3 životy.
Postava, jejíž počet životů klesne na 0, umírá. Smrt se nehraje; hráč odloží questové předměty, které by měl u sebe, dá zbraně či ruce za hlavu a odchází se reinkarnovat. Mrtvý nekomunikuje s nikým krom oživovacího CP. Mrtvý při smrti neztrácí požehnání.

Reinkarnaci provádí na určitém místě oživovací CP.

Požehnání

Požehnání je odměna, kterou bohové propůjčují konkrétním hráčům za splnění určitého vedlejšího úkolu. Získává ho primárně ten, kdo daný úkol splnil, a s ním ho mohou získat i další hráči dle volby vojvody. Požehnání platí vždy pouze pro přímo následující hlavní úkol. Splnění podmínek pro jeho získání hlídají orgové a vojvoda si potom může vybrat ze čtyř typů požehnání:

Požehnání Perunovo/Donnarovo: Tvrdý úder pro 5 lidí. Jednou za reinkarnaci mohou dát zásah za 2.

Požehnání Velesovo/Loptovo: Úhyb pro 3 lidi. Jednou za reinkarnaci mohou zahlásit úhyb a vyhnout se tak platnému zásahu.

Požehnání Svarogovo/Wothanovo: Bojová zkušenost pro 6 lidí. Jednou za reinkarnaci si mohou vyléčit 1ž ve chvíli, kdy zasadí poslední ránu nepříteli.

Požehnání Živino/Nerthusino: Léčení pro 2 lidi. Mohou jednou za reinkarnaci vyléčit každý až 3 životy zraněným spolubojovníkům. Léčit lze pouze v případě, že v okolí 10m není žádný nepřítel.

Nahoru.
©2012 Olórin z Hydry. Všechna práva vyhrazena.