Zpěvy pohanské

Zde naleznete bližší informace o charakteru akce jako takové.

Stručné shrnutí:

Podrobně:

Na rozdíl od podzimní družinovky bude druhý díl Zpěvů pohanských čistokrevnou bitvou bez zvláštních larpových linií. Střety budou časté a všichni si zabojují do sytosti.

Vzhledem k tomu, že jsme otevření nováčkům, jsou pravidla boje takzvaně měkká, což znamená, že se bojuje bez tělesného kontaktu nebo jeho naznačování(!). Vzhledem k námětu platí pro zbraně a zbroje určitá atypická omezení (především úplný zákaz plátových zbrojí či jejich součástí). Detaily naleznete v Pravidlech.

Účast na akci není věkově omezena, vítáme mladší hráče stejně jako zkušené veterány. Hráči mladší 18 let však musí mít od svých rodičů (resp. zákonných zástupců) vyplněn tento formulář.

Před akcí si každý hráč přečte Pravidla a Řád akce a podepíše prohlášení, že byl s Řádem akce srozuměn! Jednotlivci mohou na místě, větší skupiny prohlášení vytisknou a vyplní už před příjezdem na akci, ušetříte tak nám i sobě čas při registraci. Řád akce je pro všechny účastníky závazný a kdo se podle něj nebude řídit, bude bez milosti vyloučen.

Námět Zpěvů pohanských čerpáme jak z českých pověstí a z historie, tak z naší vlastní fantasie – nejedeme tedy přímo ani podle historie, ani podle Kosmy, Dalimila, Jiráska nebo někoho dalšího. Místo toho Vám přinášíme vlastní svět – svět mocných bohů a statečných hrdinů, strašlivých běsů a půvabných vil. Svět kmenů a rodů, vladyků, žreců, bojovníků, ba i otroků. Svět, který je velice volnou interpretací dění v České kotlině zhruba mezi léty 550 a 872, ovšem dění okořeněného špetkou magie. Určité anachronismy (jako například používání hlaholice v nápisech) jsou záměrné a jsou součástí autorské licence.

Všechny texty na těchto stránkách slouží pouze pro potřeby hry, k učení dějepisu je nepoužívejte.

Akci pro Vás připravuje skupina Hydra.

Pro kontakt s organizátory použite knihu zde na stránkách nebo mail zpevypohanske(zavináč)gmail(tečka)com.

Nahoru.
©2012 Olórin z Hydry. Všechna práva vyhrazena.