Zpěvy pohanské

Příběh

Podzim

(velice zestručněný děj družinovky Země zaslíbená)

Durynské hradiště Fern Boiohaim, tyčící se nad divokou řekou Wiltahwou, bylo téměř vyhlazeno neznámou silou. Hrstka přeživších požádala o pomoc sousední rody a čelní durynští bojovníci se pustili na stopu strašlivého běsa. Mezitím k hradišti dorazila skupinka zbědovaných Čechů, hledající zimoviště pro svůj kmen, vyhnaný z vlasti krkavčími nájezdníky Avary. Čechům se podařilo dohodnout se s novopečeným vladykou poničeného hradiště, že poskytne zásoby a útočiště jejich kmeni, pokud hradiště znovu zvelebí a budou uznávat jeho vládu. Bojovníci a kněží obou kmenů pak jen s vypětím všech sil a se značnými obětmi dokázali zapudit dávného běsa.

Zima

Zasněžené hradiště Fern Boiohaim kypí životem. Čechové zvelebují svá božiště a na akropoli vztyčili nové sochy. Durynského vladyku oženili s jednou z kněžek a mnoho na něj nedbají. Svárů s okolními rody se však pečlivě střeží. Vojvoda Čech vyslal do dáli průzkumné družiny. Vrátily se s jasnými slovy: země je poměrně málo osídlena, většina germánských rodů přesídlila již dříve dále na západ. To je pro Čechy dobrá zpráva, neboť kněží, spojení ve snech s druhy v daleké domovině, přinášejí znepokojivé noviny: Ani příchod zimy nezmírnil nájezdy Krkavců Avarů, naopak, dotírají teď s ještě větší silou, které Slované nejsou schopni vzdorovat. Vojvoda Čech tedy vysílá vzdáleným bratrům vzkaz: Zanechte prohraného boje s Krkavci a přijďte si vydobýt novou vlast!

Jaro

Durynské rody bedlivě střeží své nové sousedy. Modly Wothanovy svatyně ve staroslavném Verdeburgu temně hučí, jak cítí v krajině vzrůstat moc cizáckých božstev. A když slunce vlije život do kraje a ptáci se opět rozezvučí, přijde vzrušující zpráva: na východě se objevil početný zástup lidu shodného oděvu a vzezření jako kmen, usedlý zde od podzimku. Vojvoda Ragnall svolává brannou hotovost. Nastal čas bojů!

Shrnutí

Kmen Čechů vyhnali Avaři z domoviny. Od podzimu žije na hradišti Fern Boiohaim v zemi germánských Durynků. Na jaře za Čechy přichází spřízněné slovanské kmeny, rovněž vypuzené z vlasti Avary. Nastává boj mezi místními Durynky, vedenými vojvodou Ragnallem, a příchozími Slovany, uznávajícími vojvodu Čecha.

©2012 Olórin z Hydry. Všechna práva vyhrazena.