Zpěvy pohanské

Zde naleznete bližší informace o charakteru akce jako takové.

Stručné shrnutí:

Podrobně:

Typ akce je družinovka, jedná se tedy o larp, ve kterém hráči vystupují v rámci své družinky a přímo či nepřímo soupeří s jinými družinkami. Prostředí, ve kterém se družinky pohybují, však odpovídá spíše typu „svět“, než pro některé družinovky typickému „tažení“.

Námět Zpěvů pohanských čerpáme jak z českých pověstí a z historie, tak z naší vlastní fantasie – nejedeme tedy přímo ani podle historie, ani podle Kosmy, Dalimila, Jiráska nebo někoho dalšího. Místo toho Vám přinášíme vlastní svět – svět mocných bohů a statečných hrdinů, strašlivých běsů a půvabných vil. Svět kmenů a rodů, vladyků, žreců, bojovníků, ba i otroků. Svět, který je velice volnou interpretací dění v České kotlině zhruba mezi léty 550 a 872, ovšem dění okořeněného špetkou magie. Určité anachronismy (jako například používání hlaholice v nápisech) jsou záměrné a jsou součástí autorské licence.

Na rozdíl od družinovek Vlčích máků, které byly hodně bojové, družinovky Zpěvů pohanských obsahují více „larpových prvků“ - počítejte tedy, že při hře bude potřeba také myslet, mluvit a vyjednávat. Důraz také klademe na to, abyste své role opravdu hráli a vžili se do nich! Na boj samozřejmě také dojde, ale podstatou akce není jen se pobít.

Vzhledem k tomu, že jsme otevření nováčkům, jsou pravidla boje takzvaně měkká, což znamená, že se bojuje bez tělesného kontaktu nebo jeho naznačování. Vzhledem k námětu platí pro zbraně a zbroje určitá atypická omezení (především úplný zákaz plátových zbrojí či jejich součástí). Detaily naleznete v Pravidlech.

Účast na akci není věkově omezena, vítáme mladší hráče stejně jako zkušené veterány. Hráči mladší 18 let však musí mít od svých rodičů (resp. zákonných zástupců) vyplněn tento formulář.

Před akcí si každý hráč přečte Pravidla a Řád akce a podepíše prohlášení, že byl s Řádem akce srozuměn! Jednotlivci mohou na místě, větší skupiny prohlášení vytisknou a vyplní už před příjezdem na akci, ušetříte tak nám i sobě čas při registraci. Řád akce je pro všechny účastníky závazný a kdo se podle něj nebude řídit, bude bez milosti vyloučen.

Všechny texty na těchto stránkách slouží pouze pro potřeby hry, k učení dějepisu je nepoužívejte.

Nahoru.
©2012 Olórin z Hydry. Všechna práva vyhrazena.